foto

Klimatyzacja do mieszkania Śląsk

Klimatyzacja do mieszkania Śląsk. Montaż klimatyzacji Sosnowiec. Klimatyzacja ścienna posiada ponadto jednostkę zewnętrzną potocznie nazywaną skraplaczem i zbudowana jest z zaworu rozprężnego, skraplacza, sprężarki , wentylatora i modułów sterujących. Zdecydowanym atutem takiego rozwiązania jest to, że na zewnątrz budynku mamy tylko jedną jednostkę zewnętrzną. Wnioskodawca zamierza wykonywać instalacje w budynkach objętych PKOB 111, 112 oraz 113. Montaż polega na wykonaniu następujących.

Zobacz więcej ...

foto

Klimatyzacja z montażem Śląsk

Klimatyzacja z montażem Śląsk. Montaż klimatyzacji Śląsk. Nie ulega wątpliwości, że skuteczna klimatyzacja i wentylacja jest dziś jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania budynków. Do czynności serwisowych zalicza się sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego, sprawdzenie szczelności układu, sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów znajdujących się w układzie klimatyzacji, dezynfekcja układu.

Zobacz więcej ...