foto

Poznań Nie ma również danych ile firm

Poznań Nie ma również danych, ile firm pomaga pracownikom się przenieść, monitorowany jest dokładniej jedynie rynek pracy. Administrator oznaczył obszar monitorowany stosownymi znakami graficznymi. Jako Administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację przysługujących osobom fizycznym na gruncie RODO praw, tj. prawa dostępu do danych i ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu.

Zobacz więcej ...